Medical units form


فرم مخصوص پزشکان و پیراپزشکان متقاضی خرید واحد کلینیک یا مطب در شهرک سلامت

پر کردن این فرم تنها چند دقیقه از وقت شما را می گیرد ، به خاطر وقت ارزشمند شما سپاسگزاریم

فیلد های ستاره (*)دار اجباری هستند.

فرم خرید
نام و نام خانوادگی*:     تاریخ تولد:     موبایل*:
   
تلفن:     پست الکترونیکی:     شماره نظام پزشکی:
 
   
رشته فوق تخصصی(داخل یا خارج)؟کدام دانشگاه؟
رشته تخصصی(داخل یا خارج)؟کدام دانشگاه؟
هیأت علمی(اعم از حال یا قبل):
تسلط به زبان های خارجی:
تألیف و ترجمه:
مسئولیت هایی که در رابطه با رشته تخصصی خود داشته اید:
(لطفأ در صورت وجود، رزومه خود را در قالب یک فایل zip و تا حداکثر 3 مگابایت پیوست فرمایید)
آیا درخواست شما برای تشکیل یک گروه پزشکی و تأسیس یک مرکز جامع پزشکی است؟چه رشته ای
آیا درخواست شما برای تأسیس یک مطب شخصی یا یک واحد پیراپزشکی است؟چه رشته ای؟
نوع خرید:
خرید کلینیک با مشارکت گروهی   خرید کلینیک شخصی
خرید مطب شخصی   خرید واحد پاراکلینیک
چنانچه یادداشت دیگری را ضروری بدانید پیوست فرمایید: